Znajdź numer seryjny i inne informacje swojego urządzenia

Każdy defibrylator, kardiomonitor, pompa infyzyjna i inne urządzenia medyczne posiadają unikatowy numer seryjny oraz numer partii - jest to zwykle ciąg cyfr, czasami cyfr i liter. Te informacje można znaleźć na urządzeniu, opakowaniu lub w MENU użytkownika aparatu (dotyczy wybranych produktów).

Przejdź do REJESTRACJI URZĄDZENIA.